ROD "ZAGAJE"


PLIKI DO POBRANIA

Uchwała 285/2015 PKR PZD w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD;
Uchwała 350/2015 PKR PZD w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD;
Uchwała 362/2015 PKR PZD w sprawie przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD;
Uchwała 335/2015 w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań;


PLIKI DO POBRANIA DOTYCZĄCE DZIAŁEK W WERSJI EDYTOWALNEJ
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2176)

Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowcóww dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku

Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowcóww dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku- tekst jednolity zarejestrowany w KRS w dniu 23 lutego 2018r.

Kreator stron www - szybka strona internetowa