GODŁO I HYMN PZD

UCHWAŁA
III PLENUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

w sprawie ustalenia Godła Związku
Na podstawie upoważnienia zawartego w rozdziale XIV Uchwały IX Zjazdu Delegatów POD oraz zgodnie § 67 lit. f Statutu PZD, III Plenum Krajowej Rady PZD ustala jako godło Związku stosowany od wielu lat przez organizacje pracowniczych ogrodów działkowych symbol polskich działkowców w formie rysunku stylizowanego słonecznika. W przyjętym godle w miejsce dotychczasowego skrótu POD zostanie umieszczony aktualny skrót nazwy Polskiego Związku Działkowców „PZD".

Godło powinno być wykonane w kolorze żółtym na tle zielonym tj. w kolorach stanowiących barwy Polskiego Związku Działkowców. Równocześnie Plenum stwierdza, że ustanowione godło posiada bogate tradycje, jako symbol organizacji zrzeszającej polskich działkowców.

Godło powyższe po opracowaniu graficznym będzie zamieszczane na sztandarach Związku, znaczku organizacyjnym, na odznakach dla zasłużonych działkowców, odznakach honorowych, drukach i wydawnictwach Polskiego Związku Działkowców.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                  III Plenum Krajowej Rady PZD
(Biuletyn Informacyjny nr 2/1982)

HYMN POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
„ZIELONA RZECZPOSPOLITA"
UCHWAŁA
Nr 10/XXI/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21
czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia hymnu Polskiego Związku
Działkowców
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 2 ust. 3
i § 150 ust. 2 pkt 1 statutu PZD, postanawia:
§1
1. Ustanowić utwór pt. „Zielona Rzeczpospolita" hym­nem Polskiego Związku Działkowców.
2. Słowa i muzyka (nuty) stanowią załącznik do niniej­szej uchwały.
§2
Hymn Polskiego Związku Działkowców winien być wykonywany podczas oficjalnych uroczystości związko­wych, obrad organów Związku (zjazdy, kongres) oraz uro­czystości i świąt działkowych - rocznice ROD, dni działkowca itp.
§3
Hymn PZD może być wykonywany przez orkiestrę na podstawie zatwierdzonej niniejszą uchwałą muzyki oraz może być odtwarzany z nośników elektronicznych według aranżacji i wykonania zatwierdzonego przez Prezydium Krajowej Rady PZD.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                WICEPREZES                                                                  PREZES
              /-/ Wincenty KULIK                                               /-/ Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 21 czerwca 2011 r.

„Zielona Rzeczpospolita"
słowa Zofia Drwęska-Doeringowa


W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita,
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa,
W swoich szeregach ma ludzi ze stali
Wierni jej wszyscy są wielcy i mali
Składa jej każdy daninę ze swej pracy
Wszyscy poddani dla niej jednacy.
Hołdem działkowców swoich okryta
Wiwat Zielona Rzeczpospolita!
Zachęcamy do pobrania pliku zawierajacego tekst Zielonej Rzeczpospolitej wraz z zapisem nutowym!- kliknij poniżej!
Kreator stron www - szybka strona internetowa