OGŁOSZENIA


UWAGA- WAŻNE KOMUNIKATY !!!
2024 rok

KOMUNIKAT

Przystąpienie do opracowania planu ogólnego miasta Gminy Miasto Elbląg
Okręg PZD w Elblągu informuje, że obwieszczeniem z dnia 21 maja 2024 r.,
Prezydent Miasta Elbląg poinformował o przystąpieniu do sporządzenia planu
ogólnego Miasta Elbląg. Z treścią obwieszczenia można zapoznać się
pod poniższym linkiem:
https://bip.elblag.eu/artykul/92/4307/ogloszenie-prezydenta-miasta-elblag-
o-przystapieniu-do-sporzadzania-planu-ogolnego-gminy-miasto-elblag

Zainteresowani , którzy powinni przeciwdziałać dzisiaj przyszłej likwidacji
ROD w naszym mieście powinni składać wnioski do planu ogólnego Gminy
Miasto Elbląg w terminie do 30 czerwca 2024 r. 
 
Ponadto każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych w naszym
mieście nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności
wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości,
ani zamieszkiwaniem w danej gminie.
Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa
szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną .
Wzory wniosków na stronie:


w dniu 19.06.2024 r. zapraszamy do Biura Zarządu ROD ,, Zagaje” w
godzinach od 16.00 do 18.00 (służymy pomocą w wypełnieniu formularza)

Wnioski do planu ogólnego Gminy Miasto Elbląg należy składać na
formularzu w następujący sposób:
- w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu lub
pocztą na adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
-  za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dua@umelblag.pl,
-  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
 ePUAP Urzędu Miejskiego w Elblągu.
                                                                                        Zarząd ROD im. ,,Zagaje”.

Dnia 15.06.2024 r. tj. najblizsza sobota (godz. 9.00)
Chcemy wykonać prace związane z uporządkowaniem terenu przy ogrodzeniu od strony lasu. Prace będą polegały na wykoszeniu trawy, wycinaniu samosiejek, które obciążają siatkę i ja niszczą. Prace te są niezbędne przy dalszej naprawie ogrodzenia. W związku z powyższym zapraszamy osoby chętne do pomocy na godzinę 9.00 przy hydroforni. 
Prosimy wziąć z sobą narzędzia typu siekiery, sekatory, piły.
Liczymy na Państwa zaangażowanie.
                                                                                     Zarząd ROD im. ,,Zagaje”.

Dnia 25.05.2024 r. 
Będzie zbierany złom (pralki, lodówki itp.)
Wszyscy działkowcy proszeni są o postawienie wszelkiego
złomu przy swojej furtce

Walne zebranie ROD im. "ZAGAJE" w dniu 13.04.2024 r.
uchwaliło opłatę ogrodową na rok 2024
  W związku z powyższym Zarząd ROD wnosi o wpłacanie opłaty 
  za działkę (500 m2) w wysokości:
- 403,00 zł. – przez działkowca - członka PZD,
- 397,00 zł. – przez działkowca niebędącego członkiem PZD, w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2024 r. na konto ROD im. ,,Zagaje” 
                       nr: 15 8297 0008 0002 9027 2000 0010 
w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata ogrodowa za rok 2024 i nr działki.
Opłatę za działki nr 57, 154, 216, 217 należy wnieść w ww. terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Zarządem ROD (nr telefonu: 532 584 566)
                                                                             Zarząd ROD im. ,,Zagaje”.

                                                 KOMUNIKAT
Z uwagi na liczne skargi wpływające od działkowców do Zarządu odnośnie koszenia trawy w niedzielę, Zarząd ROD podjął uchwałę w sprawie: ,,zakazu koszenia trawy oraz używania urządzeń ponad przeciętną miarę w niedzielę i święta”.
Nie zastosowanie się do tej uchwały stanowić będzie naruszenie §67 pkt. 2 Regulaminu ROD (nie zakłócać spokoju sąsiadom zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę) oraz § 9 pkt. 2 i 9 Regulaminu ROD (przestrzegać zasad współżycia społecznego)

                                                                                          Zarząd ROD im. ,,Zagaje”.DYŻURY PRAWNE w 2023 r.:
1. W Okręgu Elbląg PZD – w każdy poniedziałek w godz.16.00-18.00 pod numerem telefonu 789-392-710;
2. W jednostce krajowej PZD:
a) w każdą środę w godz. 10.00-13.00 pod numerem
tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,
b) w każdy piątek w godz. 10.00-15.00 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022
Czas naszego „Święta Działkowca 2022” i przy okazji świetnej zabawy dobiegł końca. Wszyscy zadowoleni i wybawieni. A do tej zabawy przygrywał nam zaprzyjaźniony zespół muzyczny „Bolek i Lolek” wraz z nowym głosowym nabytkiem- „Tolą”.
W trakcie świętowania mogliśmy skosztować ogrodowych płodów oraz ich przetworów, jak również wspaniałego bigosu i żurku. Nikt nie pogardził pieczonym kurczakiem, no i swojskim smalczykiem z ogóreczkiem małosolnym.
Wspaniałe ciasta przyniesione przez działkowców też znalazły koneserów- słodkożerców. Było ognisko i kiełbaski a i przednich trunków do napitki też nie zabrakło.
Wielkie płynące z serca podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia naszego święta.


Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu ogłasza:
Konkurs na „Najładniejszą działkę roku 2022 w ROD”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie "Dnia Działkowca" 3 września 2022 r.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie zdjęć i danych
osobowych dostępna jest poniżej oraz w biurze Zarządu ROD.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!!! 

PLAKAT


UWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT !!!
GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) wyjaśnia, że CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciel, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych piec grzewczy, kominek w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku (chcesz dowiedzieć się więcej- kliknij plakat).


INFORMACJA!!!
W związku z licznymi incydentami, które miały miejsce na ROD "Zagaje" zwiazanymi z nieobyczajnymi zachowaniami osób zaproszonych przez działkowców- Zarząd ROD przypomina, iż zgodnie z § 9 pkt 2 ppkt. 9 "Regulaminu" oraz § 15 ppkt 2 "Statutu", działkowiec ma obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego, zgodnie z § 67 ppkt 2 "Regulaminu"- Działkowiec obowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, zgodnie z § 80 ppkt 2-  Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD oraz odpowiada za jego zachowanie do pozbawienia go prawa do działki włącznie.


1. GOSPODARUJ OSZCZĘDNIE WODĄ- Czyli podlewaj tylko to, co
tego bezwzględnie wymaga (warzywa, rośliny sadownicze), rezygnując z mniej
istotnych nasadzeń. Podlewaj wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a większymi
dawkami wody.
2. ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ- Z dachu altany 35 m2 można
zebrać rocznie nawet 24 tys. litrów wody!
3. ZBUDUJ ZBIORNIK RETENCYJNY- Każda kropla się liczy, zatem
gromadzenie deszczówki, np. w oczku wodnym, beczkach, zbiornikach jest
bezcenne!
4. ZAŁÓŻ NAWADNIANIE KROPELKOWE- To niedroga, a najwydajniejsza
metoda nawadniania upraw. To się opłaca!
5. ZREZYGNUJ Z TRAWNIKA- Zamień go na łąkę kwietną lub stwórz w
jego miejscu warzywnik. Pielęgnacja trawnika pochłania przecież mnóstwo wody,
nie dając nic w zamian!
6. ZAŁÓŻ WARZYWNIK- Uprawiaj zwłaszcza pomidory, ogórki, warzywa liściowe, korzeniowe. To czysty zysk – zbierzesz zdrowe plony prawie za darmo!
7. DBAJ O DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE- To z nich uzyskamy własne
owoce, nie wydając przy tym ani złotówki!
8. SADŹ GATUNKI JAGODOWE- W tym porzeczki, borówki, aronie, świdośliwy, truskawki. To z nich najszybciej zbierzesz pierwsze plony.
9. USTAW KOMPOSTOWNIK- Dzięki niemu pozbędziesz się resztek roślinnych, zyskując najwartościowszy nawóz ogrodniczy i to za darmo
10. ŚCIÓŁKUJ ROŚLINY- To prosty sposób na zatrzymanie wody w glebie oraz bezchemiczną walkę z chwastami.
11. SEGREGUJ ŚMIECI-To konieczność dla każdego, kto dba o przyszłość swojego regionu, kraju, świata.
12. NIE SPALAJ ŚMIECI- To szkodliwe dla Ciebie, Twojej rodziny i okolicy.
13. ZREZYGNUJ Z GRILLA- Te węglowe mogą być źródłem wielu toksycznych substancji w grillowanym pokarmie. Nie truj dymem siebie i sąsiada!
14. WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KLIMATYCZNEGO- Zapoznaj się z Programem klimatycznym opracowanym w PZD (dostępny na stronie www.pzd.pl) i działaj świadomie dla dobra wszystkich!
15. KORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BROSZUR PZD- Odbierz w biurze zarządu ROD lub OZ bezpłatne dla działkowców broszury: „Intensywny warzywnik”,
„Bądźmy świadomi, bądźmy eko”.
16. STOP DLA CHEMII- Chroń swoje rośliny stosując przede wszystkim agrotechniczne metody ochrony, rezygnując z tych chemicznych.
17. DBAJ O OWADY ZAPYLAJĄCE I POŻYTECZNE- Bo aby zebrać plony
większości warzyw i owoców potrzebujemy ich obecności!
18. CZYTAJ-„Działkowca” i „Mój Ogródek”! Stale uzupełniaj swoją wiedzę korzystając z aktualnych zaleceń w tych miesięcznikach.
19. REAGUJ- Twoja działka jest częścią większej całości – ogrodu. Jego dobro jest wartością wspólną, warto o nie zadbać!
20. WSPIERAJMY SIĘ- Włączmy się w akcję wspierania polskich przedsiębiorstw. To od nas zależy, czy przetrwają ten trudny czas pandemii.
Kupujmy polskie produkty, wspierajmy lokalne sklepiki, kupujmy gazety i miesięczniki – w tym te nasze, ogrodnicze – „Działkowiec” i „Mój Ogródek”.
Tylko z Waszą pomocą te czasopisma utrzymają się na rynku i będą dalej służyć
Wam pomocą w kolejnych latach! Wspierajmy się, bo teraz ma to szczególnie duże
znaczenie!

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

KOMUNIKAT
Zarząd ROD „Zagaje” informuje, iż układanie kamieni wzdłuż alei dojazdowych do działek jest zabronione w związku z Uchwałą w sprawie wjazdu pojazdów na teren ogrodu.
Każdy działkowiec układając kamienie przy swojej działce naraża się naegzekucję roszczeniową ubezpieczyciela uszkodzonego pojazdu.
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

DRODZY DZIAŁKOWICZE !!!
OGRODOWE POJEMNIKI NA ŚMIECI SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYRZUCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁKI. POZOSTAŁE ODPADY TYPU:
CZĘŚCI ROŚLIN, SKOSZONA TRAWA- NALEŻY KOMPOSTOWAĆ;
MEBLE, GAŁĘZIE, ITP.- NALEŻY USUWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
PROSZĘ TEGO PRZESTRZEGAĆ !!!
W przeciwnym razie zostaną Państwo obciążeni kosztami wywozu!!!
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Kreator stron www - szybka strona internetowa