OGŁOSZENIA


INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej energii elektrycznej przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej i nie posiadających do odczytu elektronicznych liczników prądu na alejach, należy do dnia 15.10.2023 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię (1,00 zł/kWh). Informacje przyjmują członkowie Zarządu w biurze Zarządu, sms pod nr
tel. 532 584 566 lub elektronicznie na e-mail rodzagaje@wp.pl.
Ponadto informujemy, iż ostatni odbiór odpadów komunalnych z ogrodu w roku 2023 nastąpi 31.10.2023 r. Po tym czasie zostaną zlikwidowane pojemniki na śmieci na okres zimy.
Zgodnie z "Pozwoleniem wodno- prawnym", wyłączenie wody w ogrodowym wodociągu nastąpi 15.10.2023 r.
                                                                      ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Zagaje" w Elblągu, serdecznie zaprasza wszystkich swoich działkowiczów na "Dzień działkowca 2023", który odbędzie się dnia 02.09.2023 r. od godz. 16.00 w wiacie przy biurze ROD.
Zapisy u Pani Skarbnik do 15.08.2023 r. Odpłatność: 40 zł/os.
W programie m.in.: prezentacja plonów wraz z degustacją, ognisko i
pieczenie kiełbasek, żurek, domowy smalczyk z ogóreczkiem i ciasteczko oraz wspaniała zabawa taneczna przy muzyce znanego Wam zespołu "Bolek i Lolek" oraz DJ "Michno" do białego rana.Należy przynieść ze sobą dobry humor, zastawę stołową i co kto lubi do jedzenia i picia wg. indywidualnych potrzeb.
W ewentualne szklaneczki i "naleweczki" z tegorocznych zbiorów należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu ogłasza:
Konkurs na „Najładniejszą działkę roku 2023 w ROD”.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie "Dnia Działkowca" 2 września 2023 r. Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie zdjęć i danych osobowych dostępna jest poniżej oraz w biurze Zarządu ROD.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!!! 

DYŻURY PRAWNE w 2023 r.:
1. W Okręgu Elbląg PZD – w każdy poniedziałek w godz.16.00-18.00 pod numerem telefonu 789-392-710;
2. W jednostce krajowej PZD:
a) w każdą środę w godz. 10.00-13.00 pod numerem
tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,
b) w każdy piątek w godz. 10.00-15.00 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

Zawiadomienie o walnym zebraniu,
które odbędzie się dnia 13.04.2023 r. (czwartek)
I termin godz.- 16.30, II termin godz.- 17.00
,
na ŚWIETLICY W ROD im. "T. Kościszki" przy ul. Kościuszki 46 C.
Dojazd autobusem linii 17-  pierwszy przystanek na ul. Kościuszki jadąc z kierunku Dworca PKP.
Dla osób jadących z "Nad Jaru i Zawady" przystanek przy ul. Wspólnej.
Dla zmotoryzowanych będzie możliwość wjazdu na teren ROD.
                                                                                 
                                                                                    Z poważniem
                                                                                  Jolanta Bryl
                                                                Prezes Zarządu ROD im. "Zagaje"

DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2022
Czas naszego „Święta Działkowca 2022” i przy okazji świetnej zabawy dobiegł końca. Wszyscy zadowoleni i wybawieni. A do tej zabawy przygrywał nam zaprzyjaźniony zespół muzyczny „Bolek i Lolek” wraz z nowym głosowym nabytkiem- „Tolą”.
W trakcie świętowania mogliśmy skosztować ogrodowych płodów oraz ich przetworów, jak również wspaniałego bigosu i żurku. Nikt nie pogardził pieczonym kurczakiem, no i swojskim smalczykiem z ogóreczkiem małosolnym.
Wspaniałe ciasta przyniesione przez działkowców też znalazły koneserów- słodkożerców. Było ognisko i kiełbaski a i przednich trunków do napitki też nie zabrakło.
Wielkie płynące z serca podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia naszego święta.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Zagaje" w Elblągu, serdecznie zaprasza wszystkich swoich działkowiczów na "Dzień działkowca 2022", który odbędzie się dnia 10.09.2022 r. od godz. 14.00 na placu przy biurze ROD.
Zapisy u Pani Skarbnik do 03.09.2022 r. Odpłatność: 30 zł/os. dorosła
W programie m.in.: prezentacja plonów wraz z degustacją, ognisko i pieczenie kiełbasek, żurek i bigos, domowy smalczyk i ciasteczko oraz wspaniała zabawa taneczna przy muzyce znanego Wam zespołu "Bolek i Lolek" oraz DJ "Michno" do białego rana.
Należy przynieść ze sobą dobry humor i co kto lubi do jedzenia i picia wg. indywidualnych potrzeb.
W ewentualne "naleweczki" z tegorocznych zbiorów należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu ogłasza:
Konkurs na „Najładniejszą działkę roku 2022 w ROD”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2022 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trakcie "Dnia Działkowca" 3 września 2022 r.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda na wykorzystanie zdjęć i danych
osobowych dostępna jest poniżej oraz w biurze Zarządu ROD.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody!!! 

PLAKATUWAGA- WAŻNY KOMUNIKAT !!!
GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) wyjaśnia, że CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciel, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych piec grzewczy, kominek w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku (chcesz dowiedzieć się więcej- kliknij plakat).

Szanowni Działkowcy
Z uwagi na trwający stan epidemii , Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 347/2020 z 1 grudnia 2020 dała delegację dla Zarządów ROD do pobierania zaliczek na opłatę ogrodową, odrębną opłatę na odpady komunalne i opłatę energetyczną w 2021 r. Jednocześnie wydłużyła okres odbywania Walnych Zebrań w 2021 roku do 31.08.2021 r.
W związku z powyższym Zarząd ROD „Zagaje” wnosi o wpłacanie zaliczek za działkę (500 m2) w wysokości 250 zł. (210 zł. /zaliczka opłaty ogrodowej/ + 6 zł /składka członkowska/ + 19 zł. /odpady/ + 15 zł. /opłata energetyczna/)
w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021 r. na konto ROD Zagaje
nr 15 8297 0008 0002 9027 2000 0010 – w tytule przelewu obowiązkowo prosimy podać nr działki.
                                                          Zarząd ROD "Zagaje"

DYŻURY PRAWNE w 2021 r.:

1. W Okręgu Elbląg PZD – w każdy poniedziałek w godz.
16.00-18.00 pod numerem telefonu 789-392-710;

2. W jednostce krajowej PZD:
a) w każdą środę w godz. 10.00-13.00 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników Okręgów PZD,
b) w każdy piątek w godz. 10.00-15.00 pod numerem tel. (22) 101-34-54 i będą obsługiwane przez radców prawnych i prawników jednostki krajowej PZD.

Zarząd ROD im. „Zagaje”w Elblągu poszukuje osoby chętnej do pielęgnacji wspólnych terenów zielonych (koszenie) w ROD. Oferujemy pracę w ramach umowy– zlecenia lub prowadzonej własnej działalności (na fakturę ) w okresie
od kwietnia do października 2021 r.
Osoby chętne prosimy o kontakt telefoniczny na nr telefonu 532-584-566.
                                                                                  Prezes
                                                                    Zarządu ROD „Zagaje”

Dyżury Zarządu ROD im. Zagaje w Elblągu:
Wszelkie sprawy ogrodowe wymagające bezpośredniego kontaktu, w związku z panującą pandemią, załatwiane są wyłącznie w Biurze Zarządu ROD po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w pełnym reżimie sanitarnym.

Wszelkie skargi, zażalenia i wnioski proszę składać na piśmie bezpośrednio w Biurze Zarządu, w skrzynce na listy umieszczonej przy biurze, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji pocztowej.

INFORMACJA!!!
W związku z licznymi incydentami, które miały miejsce na ROD "Zagaje" zwiazanymi z nieobyczajnymi zachowaniami osób zaproszonych przez działkowców- Zarząd ROD przypomina, iż zgodnie z § 9 pkt 2 ppkt. 9 "Regulaminu" oraz § 15 ppkt 2 "Statutu", działkowiec ma obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego, zgodnie z § 67 ppkt 2 "Regulaminu"- Działkowiec obowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, zgodnie z § 80 ppkt 2-  Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD oraz odpowiada za jego zachowanie do pozbawienia go prawa do działki włącznie.

OGŁOSZENIE
Przypominamy że, na mocy Uchwały 44/2020 KZ PZD, należy wpłacać zaliczki na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020 w wysokości 220,00 zł., wyłącznie na konto ROD "Zagaje" (nr konta: 15 8297 0008 0002 9027 2000 0010). W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać nr działki.
Rozliczenie zaliczek nastąpi po dokonaniu ustaleń wielkości opłat na 2020 rok na przeniesionym w czasie Walnym zebraniu sprawozdawczym.

Informujemy również, że dla wygody działkowiczów, istnieje możliwość przy stosunkowo dużym zużywaniu energii elektrycznej, zaliczkowego wpłacania kwot na poczet późniejszego rozliczenia. W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać nr działki i stan licznika.


1. GOSPODARUJ OSZCZĘDNIE WODĄ- Czyli podlewaj tylko to, co
tego bezwzględnie wymaga (warzywa, rośliny sadownicze), rezygnując z mniej
istotnych nasadzeń. Podlewaj wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a większymi
dawkami wody.
2. ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ- Z dachu altany 35 m2 można
zebrać rocznie nawet 24 tys. litrów wody!
3. ZBUDUJ ZBIORNIK RETENCYJNY- Każda kropla się liczy, zatem
gromadzenie deszczówki, np. w oczku wodnym, beczkach, zbiornikach jest
bezcenne!
4. ZAŁÓŻ NAWADNIANIE KROPELKOWE- To niedroga, a najwydajniejsza
metoda nawadniania upraw. To się opłaca!
5. ZREZYGNUJ Z TRAWNIKA- Zamień go na łąkę kwietną lub stwórz w
jego miejscu warzywnik. Pielęgnacja trawnika pochłania przecież mnóstwo wody,
nie dając nic w zamian!
6. ZAŁÓŻ WARZYWNIK- Uprawiaj zwłaszcza pomidory, ogórki, warzywa liściowe, korzeniowe. To czysty zysk – zbierzesz zdrowe plony prawie za darmo!
7. DBAJ O DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE- To z nich uzyskamy własne
owoce, nie wydając przy tym ani złotówki!
8. SADŹ GATUNKI JAGODOWE- W tym porzeczki, borówki, aronie, świdośliwy, truskawki. To z nich najszybciej zbierzesz pierwsze plony.
9. USTAW KOMPOSTOWNIK- Dzięki niemu pozbędziesz się resztek roślinnych, zyskując najwartościowszy nawóz ogrodniczy i to za darmo
10. ŚCIÓŁKUJ ROŚLINY- To prosty sposób na zatrzymanie wody w glebie oraz bezchemiczną walkę z chwastami.
11. SEGREGUJ ŚMIECI-To konieczność dla każdego, kto dba o przyszłość swojego regionu, kraju, świata.
12. NIE SPALAJ ŚMIECI- To szkodliwe dla Ciebie, Twojej rodziny i okolicy.
13. ZREZYGNUJ Z GRILLA- Te węglowe mogą być źródłem wielu toksycznych substancji w grillowanym pokarmie. Nie truj dymem siebie i sąsiada!
14. WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KLIMATYCZNEGO- Zapoznaj się z Programem klimatycznym opracowanym w PZD (dostępny na stronie www.pzd.pl) i działaj świadomie dla dobra wszystkich!
15. KORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BROSZUR PZD- Odbierz w biurze zarządu ROD lub OZ bezpłatne dla działkowców broszury: „Intensywny warzywnik”,
„Bądźmy świadomi, bądźmy eko”.
16. STOP DLA CHEMII- Chroń swoje rośliny stosując przede wszystkim agrotechniczne metody ochrony, rezygnując z tych chemicznych.
17. DBAJ O OWADY ZAPYLAJĄCE I POŻYTECZNE- Bo aby zebrać plony
większości warzyw i owoców potrzebujemy ich obecności!
18. CZYTAJ-„Działkowca” i „Mój Ogródek”! Stale uzupełniaj swoją wiedzę korzystając z aktualnych zaleceń w tych miesięcznikach.
19. REAGUJ- Twoja działka jest częścią większej całości – ogrodu. Jego dobro jest wartością wspólną, warto o nie zadbać!
20. WSPIERAJMY SIĘ- Włączmy się w akcję wspierania polskich przedsiębiorstw. To od nas zależy, czy przetrwają ten trudny czas pandemii.
Kupujmy polskie produkty, wspierajmy lokalne sklepiki, kupujmy gazety i miesięczniki – w tym te nasze, ogrodnicze – „Działkowiec” i „Mój Ogródek”.
Tylko z Waszą pomocą te czasopisma utrzymają się na rynku i będą dalej służyć
Wam pomocą w kolejnych latach! Wspierajmy się, bo teraz ma to szczególnie duże
znaczenie!

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej
energii elektrycznej przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej, należy do dnia 15.10.2019 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię (0,70 zł/kWh). Informacje przyjmują członkowie Zarządu w biurze Zarządu, pod nr tel. 532 584 566 lub elektronicznie na e-mail rodzagaje@wp.pl.
Ponadto informujemy, iż ostatni odbiór odpadów komunalnych z ogrodu w roku 2019 nastąpi 29.10.2019 r. Po tym czasie zostaną zlikwidowane pojemniki na śmieci na okres zimy.
Zgodnie z "Pozwoleniem wodno- prawnym", wyłączenie wody w ogrodowym wodociągu nastąpi 15.10.2019 r.
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

OGŁOSZENIE !
Zarząd ROD „Zagaje” serdecznie zaprasza na
Targi ogrodowe
pn. „Podziel się roślinką
”, które odbędą
się „Pod Wiatą ROD” w dniu 24.08.2019 r. od godziny
11.00.

Zachęcamy do przyniesienia roślinek- sadzonek do wymiany oraz ciekawych przepisów na przetwory zimowe. Na targi został zaproszony Okręgowy Instruktor Ogrodowy, który podzieli się z nami wiedzą na temat upraw ekologicznych i nie tylko. Mile widziane ciasteczko do kawki ;) Osoby chętne proszone są o zgłoszenie tego faktu do Pani Prezes.
Prosimy o potwierdzenie przybycia z roślinką- sadzonką na nr tel. 532 584 566 lub adres e-mail: rodzagaje@wp.pl do dnia 20.08.2019 r.

OGŁOSZENIE!
Ileż to pracy i modlitwy
w uprawę roli włożyć trzeba,
żeby mieć na stole, na białym obrusie,
świeży bochen chleba.
Zarząd ROD „Zagaje” serdecznie zaprasza na Dożynki Ogrodowe (Dzień Działkowca 2019), które odbędą się we wiacie ROD w dniu 31.08.2019 r. od godziny 14.30 przy muzyce na żywo.
Zapewniamy ognisko z kiełbaskami, żurek , bigosik oraz piwko. Będzie też chlebek, smalczyk i ogóreczek ;)
Zachęcamy wszystkich działkowców do przynoszenia na stół dożynkowy zebranych na działce plonów oraz przetworów własnej produkcji do ogólnej degustacji (naleweczki, przetwory zimowe, konfitury, itp.). Koszt udziału jednej osoby dorosłej w wydarzeniu wynosi 15 zł, dziecko do 14 r. ż- 5 zł.
Osoby chętne do pomocy przy organizacji proszone są o zgłaszanie się do Pani Prezes. Zapisy i wpłaty do Pani Skarbnik (działka nr 65) do dnia 25.08.2019 r.

KOMUNIKAT
Zarząd ROD „Zagaje” informuje, iż układanie kamieni wzdłuż alei dojazdowych do działek jest zabronione w związku z Uchwałą w sprawie wjazdu pojazdów na teren ogrodu.
Każdy działkowiec układając kamienie przy swojej działce naraża się naegzekucję roszczeniową ubezpieczyciela uszkodzonego pojazdu.
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

DRODZY DZIAŁKOWICZE !!!
OGRODOWE POJEMNIKI NA ŚMIECI SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DO WYRZUCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z DZIAŁKI. POZOSTAŁE ODPADY TYPU:
CZĘŚCI ROŚLIN, SKOSZONA TRAWA- NALEŻY KOMPOSTOWAĆ;
MEBLE, GAŁĘZIE, ITP.- NALEŻY USUWAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.
PROSZĘ TEGO PRZESTRZEGAĆ !!!
W przeciwnym razie zostaną Państwo obciążeni kosztami wywozu!!!
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Kreator stron www - szybka strona internetowa