ROD "ZAGAJE"


PLIKI DO POBRANIA

Uchwała 285/2015 PKR PZD w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w ROD;
Uchwała 350/2015 PKR PZD w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD;
Uchwała 362/2015 PKR PZD w sprawie przeciwdziałaniu budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD;
Uchwała 335/2015 w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań;

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD. Nowy regulamin ROD wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kreator stron www - szybka strona internetowa