ROD "ZAGAJE"
ogrodnik-ruchomy-obrazek-0011
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
trwa inicjalizacja, prosze czekac...


AKTUALNOŚCI


INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej
energii elektrycznej
przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej, należy do dnia 15.10.2020 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię (0,75 zł/kWh). Informacje przyjmują członkowie Zarządu w biurze Zarządu, pod nr tel. 532 584 566 lub elektronicznie na e-mail rodzagaje@wp.pl.

Ponadto informujemy, iż ostatni odbiór odpadów segregowanych z ogrodu w 2020 r. nastąpi 30.10.2020 r. a komunalnych- zmieszanych w dniu 24.11.2020 r.
Po tym czasie zostaną zlikwidowane pojemniki na śmieci na okres zimy.

Zgodnie z "Pozwoleniem wodno- prawnym", wyłączenie wody w ogrodowym wodociągu nastąpi 15.10.2020r. W związku z tym uprasza się działkowców o otwarcie zaworów wodnych i spuszczenie wody ze swoich instalacji wodnych.

Informujemy również, że dla wygody działkowiczów, istnieje możliwość przy stosunkowo dużym zużywaniu energii elektrycznej, zaliczkowego wpłacania małych kwot na poczet późniejszego rozliczenia. W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać nr działki i stan licznika.
UWAGA !!!
ZARZĄD NIE POSIADA ŚRODKÓW NA ZALICZKOWANIE ZUŻYTEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ INDYWIDUALNYCH DZIAŁKOWCÓW.
W przypadku nie opłacania rachunków za zużytą energię, działki będą odłączane od zasilania. Ponowne przyłączenie nastąpi po uregulowaniu należności za zużytą energię oraz dokonaniu opłaty przyłączeniowej, która wynosi 50 zł.
                                                                         
                                                                            ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

UDANYCH WAKACJI ŻYCZY ZARZĄD ROD

W tym trudnym, ale przecież, jak zawsze wyjątkowym czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, życzymy wszystkim działkowcom przede wszystkim zdrowia- tak nam potrzebnego, jak również spokoju i nadziei na lepsze jutro. „Pozostańmy w domach”, pamiętając przy tym o tych najbliższych, których z nami teraz nie ma i łączymy się z nimi myślami, SMS-ami lub telefonicznie. Niech te Święta Wielkiej Nocy wniosądo Waszych serc wiosenną radość i świeżość.
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

INFORMACJA !
Zarząd ROD "Zagaje" informuje, że zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
w dniu 18.04.2020 r. zostanie włączona woda na terenie ogrodu.
W związku z powyższym, uprasza się wszystkich działkowców o przygotowanie  do tego czasu instalacji wodnych oraz sprawdzenie i  zamknięcie wszystkich zaworów na swoich działkach.

Przypominamy również, na mocy Uchwały 44/2020 KZ PZD proszę o wpłacanie zaliczek na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020 w wysokości 220,00 zł., wyłącznie na konto ROD "Zagaje" (nr konta: 15 8297 0008 0002 9027 2000 0010). W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać nr działki.
Rozliczenie zaliczek nastąpi po dokonaniu ustaleń wielkości opłat na 2020 rok na przeniesionym w czasie Walnym zebraniu sprawozdawczym.

KOMUNIKAT-APEL

KOMUNIKAT
W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, Krajowy Zarząd PZD, Uchwałą nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD- z dniem 26.03.2020 r. wprowadził znaczące ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD:

BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT
W związku z wprowadzonym przez Rząd zakazem organizacji imprez masowych
i wezwaniem do ograniczenia spotkań zbiorowych, jak również Uchwałą Nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 oraz świadomi wysokiej odpowiedzialności i mając na względzie zdrowie naszych działkowców informujemy, że zaplanowane na dzień 04.04.2020 r. Walne zebranie sprawozdawcze zostaje przeniesione na inny termin, o którym poinformujemy w późniejszym czasie.

Ponadto na mocy Uchwały 44/2020 KZ PZD proszę o wpłacanie zaliczek na poczet opłaty ogrodowej na rok 2020 w wysokości 220,00 zł., wyłącznie na konto ROD "Zagaje" (nr konta: 15 8297 0008 0002 9027 2000 0010). W tytule przelewu obowiązkowo proszę podać nr działki.
Rozliczenie zaliczek nastąpi po dokonaniu ustaleń wielkości opłat na 2020 rok na przeniesionym w czasie Walnym zebraniu sprawozdawczym.

ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Drogie Panie, w dniu 8. Marca- Waszego Święta, dziękujemy Wam, że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym… - Męska część działkowców ROD "Zagaje"


Święta Bożego Narodzenia to czas wypełniony miłością, w którym możemy
cieszyć się obecnością bliskich nam osób, rozmawiać, wspólnie śpiewać kolędy,
łamać się opłatkiem, kosztować pysznych potraw. A wszystko to w ciepłej, pełnej
miłości rodzinnej atmosferze. I właśnie takich Świąt życzymy wszystkim, a
zwłaszcza działkowcom ROD „Zagaje” w Elblągu.
Niech tegoroczne Święta będą okazją do porozumienia, do rozmów na tematy ważne, ale i do wspólnej, radosnej zabawy. Niech będzie to czas pojednania, ręki wyciągniętej w geście przyjaźni, gotowości do zrozumienia innych ludzi, łagodności i refleksji.
Tegoroczna noc Sylwestrowa niech upływa pod znakiem szampańskiej, niezapomnianej zabawy a Nowy 2020 rok niech będzie nadzieją na lepsze jutro, spełnieniem planów i nadziei oraz pełen sukcesów prywatnych i zawodowych.

                                                                      ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Komunikat !!!
W ostatnich dniach zaobserwowano nieprawidłowe zachowania naszych działkowców. Doszło do aktu wandalizmu. Uszkodzono kłódki na skrzynkach energetycznych znajdujących się na alejach ROD. Koszt zakupu i montażu nowych pokryją niestety wszyscy działkowcy.
Zarząd ROD „Zagaje” przestrzega przed takim procederem i zabrania ingerowania w skrzynki elektryczne bez stosownej zgody i osób do tego uprawnionych.
W przypadku powtarzających się incydentów, Zarząd ROD złoży doniesienie do Policji o kradzieży energii elektrycznej, a kosztami zostaną obciążeni solidarnie działkowcy, na alei na których doszło do ingerencji w skrzynki elektryczne lub winowajca.
Informujemy również, że prawo do wykonywania wszelkich napraw na głównych liniach energetycznych ( skrzynki główne na alejach), mają tylko osoby posiadające uprawnienia SEP oraz delegowane przez Zarząd ROD.
Działkowiec może, na własną odpowiedzialność, ingerować tylko we własną, wewnętrzną, zalicznikową instalację elektryczną.
Zarząd ROD "Zagaje"

INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej energii elektrycznej przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej, należy do dnia 15.10.2019 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię (0,70 zł/kWh). Informacje przyjmują członkowie Zarządu w biurze Zarządu, pod nr tel. 532 584 566 lub elektronicznie na e-mail rodzagaje@wp.pl.
Ponadto informujemy, iż ostatni odbiór odpadów komunalnych z ogrodu w roku 2019 nastąpi 29.10.2019 r. Po tym czasie zostaną zlikwidowane pojemniki na śmieci na okres zimy.
Zgodnie z "Pozwoleniem wodno- prawnym", wyłączenie wody w ogrodowym wodociągu nastąpi 15.10.2019 r.
ZARZĄD ROD "ZAGAJE"

Targi ogrodowe pn. „Podziel się roślinką”
Kliknij poniższy obrazek a dowiesz się szczegółów

...... DOŻYNKI ACH ! DOŻYNKI ......
Kliknij poniższy obrazek a dowiesz się szczegółów

Pobierz i przeczytaj informator !!!ZAPROSZENIE
Zarząd ROD „Zagaje” serdecznie zaprasza naszych szanownych „Działkowiczów”
na imprezę integracyjną pod hasłem: „ Lato, lato wszędzie…”, która odbędzie się we wiacie ROD w dniu 29.06.2019 r. od godziny 14.00 przy muzyce na żywo.
Zakąski i popitki we własnym zakresie :)
My ze swojej strony coś dorzucimy (żurek, bigosik …)
Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu wynosi 25 zł.
Osoby chętne proszone są o zapisanie się i dokonywanie wpłaty do Pani Skarbnik – Krystyny Włodarczyk (działka nr 65) do dnia 20.06.2019 r.
Liczba miejsc ograniczona!

UWAGA !
Opłaty ogrodowe na 2019:
- działki korzystające z wody- 190 zł/ rok
- działki niekorzystające z wody- 181 zł/rok
Opłatę roczną należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2019 r.

INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej energii elektrycznej przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej, należy do dnia 31.05.2019 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię. Informacje przyjmuje Członek Zarządu- Skarbnik na działce 65 lub drogą elektroniczną na adres rodzagaje@wp.pl.
                                                                              Zarząd ROD „ZAGAJE”

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO PZD
ROD "ZAGAJE" W ELBLĄGU
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.04.2019 ROKU
- W PIERWSZYM TERMINIE O GODZ. 11.00
- W DRUGIM TERMINIE O GODZ. 11.30
NA TERENIE OGRODU "ZAGAJE"- NOWA WIATA
DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE BĘDĄ DO WGLĄDU
DNIA 17.04.2019 r.  i 23.04.2019 r. W GODZ. 9.00-14.00 W OZ PZD ELBLĄG
UL. KOŚCIUSZKI 106
ZARZĄD
ROD "ZAGAJE"
Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
dużo miłości i spokoju oraz wszsytkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym 2019 rku
życzy Zarząd ROD "ZAGAJE"

INFORMACJA!
W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, dotyczącym zużytej energii elektrycznej przez działkowców przyłączonych do sieci ogrodowej, należy w dniach od 22.10.2018 r. do10.11.2018 r. podać stany liczników oraz dokonać rozliczenia za zużytą energię.
Informacje przyjmują członkowie Zarządu na działkach 96, 100, 183.
Ponadto informujemy, iż ostatni odbiór odpadów komunalnych z ogrodu w roku 2018 nastąpi 30.10.2018 r.
Zgodnie z zaleceniami Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” wyłączenie wody w ogrodowym wodociągu winno nastąpić 15.10.2018 r.

                                                                                          Zarząd ROD „ZAGAJE”

Szanowni Działkowcy
Zgodnie z planowanymi, przez Zakład Energetyczny, pracami związanymi z wymianą słupów trakcji energetycznej na terenie ROD „ZAGAJE”, od dnia 24.09.2018 r. do końca miesiąca września występować będą czasowe oraz całkowite wyłączenia prądu, a co za tym idzie, również dostawy wody.

Działkowcy u których na działkach znajdują się słupy energetyczne winne są niezwłocznie zgłosić się do Zarządu ROD w celu uzyskania niezbędnych informacji o zakresie i sposobie ich wymiany.

Zarząd ROD „Zagaje”

JAK NIE POWINNA WYGLĄDAĆ
PRAWIDŁOWO GOSPODAROWANA DZIAŁKA OGRODOWA- PRZYKŁADY

INFORMACJA !!!
Zarząd ROD "Zagaje" informuje, że do dnia 31 maja 2018 roku, każdy działkowiec zobowiązany jest do podania stanu licznika energii elektrycznej oraz opłaceniu należności za zużyty prąd.
Kartkę z numerem działki i stanem licznika należy przekazać do Zarządu (działka nr 100 p. Karol Bureć lub nr 183 oraz 96).
Istnieje również możliwość przesłania wiadomości drogą elektroniczną na adres: rodzagaje@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.rodzagaje.pl, zakładka KONTAKT.

Opłaty ogrodowe na 2018:
- działki korzystające z wody- 171 zł/ rok
- działki niekorzystające z wody- 161 zł/rok
Opłatę roczną należy uiścić najpóźniej do 30.06.2018 r.

Dnia 24.02.2018 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia ogrodowego PZD ROD "Zagaje" w Elblągu.
Zebranie stało sie ważne w drugim terminie przy udziale 39 osób na 283 członków stowarzyszenia.
Na zebraniu podjęto uchwały w zakresie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz przyjęcia sprawozdań merytorycznych, finansowych i komisji rewizyjnej za 2017 rok, jak również regulujące działalność w 2018 roku.
W trakcie zebrania omówiono m.in. sprawy nurtujące działkowców w zakresie bezpiecznego poruszania sie po drogach wewnetrznych pojazdami oraz sprawy związane ze stratami w mieniu, jakie wyrządzają zwierzęta leśne i sposobu ich wyeliminowania (kliknij Galerię).

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO PZD ROD "ZAGAJE" W ELBLĄGU NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W DNIU 24.02.2018 ROKU W GODZ. 9.00- 9.30
Szanowni działkowcy. W miesiącach grudzień 2017 - marzec 2018, Zarząd ogrodu będzie pełnił dyżury w niżej podanych dniach:
Biuro ROD „Zagaje” znajduje się przy ul. Kościuszki 106 w Elblągu (piwnica), wejście od ul. Toruńskiej.
                                  KOMUNIKAT
1. W związku z zakończeniem sezonu, informujemy, że od dnia 1. listopada 2017 r. pojemniki na śmieci zostaną zlikwidowane na okres zimowy (do tego czasu wszystkie składowane na działkach odpady komunalne prosimy w miesiącu październiku przenieść do pojemników w celu ich wywozu);

2. Informujemy, że od dnia 20 października do dnia 31 października 2017 roku, każdy działkowiec ROD „Zagaje” zobowiązany jest do podania stanu licznika
energii elektrycznej.
Kartkę z numerem działki i stanem licznika należy przekazać do Zarządu (działka nr 100 p. Karol Bureć). Istnieje również możliwość przesłania wiadomości drogą elektroniczną na adres: rodzagaje@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.rodzagaje.manifo.com, zakładka KONTAKT.

3. Zarząd ROD „Zagaje” uprzejmie prosi o zdawanie do dnia 31. października 2017 r., wcześniej wydanych, „Ankiet stanu posiadania obiektów i nasadzeń na działce”.

                                                                                          ZARZĄD
                                                                                    ROD „ZAGAJE”
"DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2017" W ROD "ZAGAJE W ELBLĄGU
OGŁOSZENIE!!!
Informujemy, że "Dzień Działkowca 2017" odbędzie się dnia 09.09.2017 r. od godz. 13.00 w nowej wiacie przy bramie wjazdowej nr 1.
Prosimy o punktualne przybycie, wszystkie zapisane osoby, w związku z zamówionym gorącym cateringiem.
Organizator zapewnia:
- gorący domowy bigos z chlebkiem;
- kiełbaskę na ognisko z chlebkiem;
- gorący żurek z białą kiełbaską, jajeczkiem i bułeczką;
- dobre ciasto;
- dla dzieci słodka niespodzianka;
- coś do popicia (niespodzianka!);
- napoje (woda gazowana, woda niegazowana, cola, napój pomarańczowy, oranżada);
- ogólno dostepne ognisko oraz rozpalony grill do indywidualnego wykorzystania;
- wspaniałą zabawę przy muzyce mechanicznej;
Należy przynieść ze sobą dobry humor i co kto lubi do jedzenia i picia indywidualnie.
                                                                Zapraszamy
                                                        Zarząd ROD "Zagaje"
INFORMACJA !!!

W związku z organizacją w dniu 09 września 2017 roku, „Dnia Działkowca 2017”,Zarząd ROD „Zagaje” w Elblągu uprzejmie prosi o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w tanecznej imprezie plenerowej od dnia 05.08.2017 r. i maksymalnie do dnia 25.08.2017 r.
Zapisy chętnych oraz wpłaty przyjmuje Sekretarz Zarządu p. Karol Bureć, codziennie, na działce nr 100 lub pocztą elektroniczną na adres rodzagaje@wp.pl.
Przewidywany koszt na jedną osobę dorosłą - 10 zł. (osoba dorosła to 15+ )
Koszt imprezy uzależniony jest od ilości chętnych i może niewiele wzrosnąć.
Dzieci zgłoszone do wzięcia udziału w „Dniu Działkowca”, do lat 15- gratis.
Impreza zostanie zorganizowana w nowej wiacie przy bramie nr 1, od godz. 12.00.
Do zabawy będzie przygrywał „DJ- Michno” z muzyką mechaniczną.
W programie, między innymi, przewidziane jest wspólne caraoke, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz bigos.
Chętni do pomocy przy organizacji imprezy oraz porządkowaniu terenu mile widziani !
Szczegółowy program imprezy oraz menu zostanie podany w późniejszym terminie w miarę narastania ilości chętnych.

                                                                                      Zarząd ROD „Zagaje”

OGŁOSZENIE !!!
Budowa inwestycji idzie zgodnie z planem oraz tegorocznym budżetem. Potrzebne są tylko ręce do pracy !!!!!
W związku z nasileniem prac przy budowie wiaty. Zarząd prosi o pilne uzgadnianie możliwości odpracowania 2 godzin od działki. Prosimy o potraktowanie sprawy, jako PILNĄ !!!

W dniu 25.03.2017 r. w Okręgowym Zarządzie PZD przy ul. Kościuszki 106 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Zagaje" w Elblągu.
Zebranie uznano za ważne w drugim terminie, w którym przybyło na spotkanie, ok. 20% działkowców.
Wszystkie Uchwały podjęte na walnym, zostały przyjęte jednogłośnie. Między innymi ustalono stawki opłat ogrodowych na 2017 rok, które kształtują się, jak w poniższej tabeli:
W trakcie zebrania, uhonorowani zostali:
- Odznaką "Za zasługi dla PZD"- 2 działkowców (Krajowa Rada PZD);
- Srebrną odznaką "Wzorowy Działkowiec"- 4 działkowców (Zarząd Okręgowy);
- Brązową odznaką "Wzorowy Działkowiec"- 3 działkowców (Zarząd Okręgowy);
- Podziękowaniami i Dyplomami- 7 działkowców (Zarząd ROD "Zagaje")
UWAGA! W związku z rozpoczynającym się sezonem ogrodniczym, planuje się napełnienie sieci wodociągowej wodą. Dlatego też prosimy o dokonanie przeglądu zaworów oraz kranów.  Planowane napełnienie winno nastąpić
po 10 kwietnia 2017 r. Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo.
Informujemy również, że pojemniki na odpady komunalne zostaną wystawione od 1 kwietnia i z racji opłat sezonowych za wywóz nieczystości, będą likwidowane na okres zimowy od listopada do kwietnia.
Przypominamy, że każdy działkowiec zobowiązany jest w 2017 roku do przepracowania przy budowie 4 letniej inwestycji 2015-2018, 2 roboczogodzin. Każdy, kto nie znajdzie czasu na pomoc we wspólnej budowie, może wpłacić ekwiwalent w zamian za pracę w wysokości 15 zł za 1 rb/h (30 zł).
Życzy Zarząd ROD "ZAGAJE"

                          ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD "ZAGAJE" zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 25.03.2017 r. w Okręgowym Zarządzie PZD przy ul. Kościuszki 106. Początek obrad w I terminie godz. 9.00, w II terminie godz. 9.30. Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 16.03.2017 r. w godz. 10.00- 14.00 w biurze ROD przy ul. Kościuszki 106 (wejście od ul. Toruńskiej).

Szanowni działkowcy! W miesiącach grudzień 2016 r. do marzec 2017 r., Zarząd ogrodu będzie pełnił dyżury w biurze ROD w niżej podanych dniach: 
Biuro ROD „Zagaje” znajduje się przy ul. Kościuszki 106 w Elblągu
(suterena), wejście od ul. Toruńskiej. Zapraszamy w wyznaczone dni wszystkich działkowców w sprawach dotyczacych ROD. 

Zarząd ROD informuje, że w miarę ewentualnych narastających przymrozków zostanie zamknięta i spuszczona z sieci wodociągowej woda użytkowa na okres zimowy.
Uprasza się wszystkich działkowiczów, w miarę możliwości, o zabezpieczenie się w wodę oraz zabezpieczenie swoich wodociągów i urządzeń przed sezonem zimowym. 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA !!!
Zarząd ROD "Zagaje" informuje, że przyjmuje w dniach 20-31.10.2016r. stany liczników energii elektrycznej. Stany liczników można podawać również drogą elektroniczną na adres e-mail rodzagaje@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej z zakładki KONTAKT.
Opłaty za zużytą energię elektryczną należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10.11.2016 r. ( Cena za 1 kW/h- 0,70 zł).
Informujemy również, że do dnia 24.10.2016 r. należy wszystkie odpady komunalne zalegające na działkach włożyć do pojemników na odpady w związku z zakończeniem "sezonu śmieciowego".
Po tym terminie pojemniki zostaną usunięte z terenu ogrodu.

Budowa, jak widać poniżej, idzie zgodnie z planem oraz tegorocznym budżetem. Potrzebne są tylko ręce do pracy!!!!!

Dach to już przeszłość, teraz polbruk, ławki i stoły i wiata gotowa!

Połowa dachu jest zamocowana. Blachodachówka aż świeci od nowości a ziemia schnie mimo długotrwałych deszczów. Założenie jej wymagało niezłej gimnastyki. Pan Janek i Zdzisław przeszli "kurs alpinistyczny" a reszta załogi "podnoszenia ciężarów". Jeszcze połowa dachu oraz gąsiory i pokrycie zrobione. Potrzebni są tylko ludzie do pomocy a budowa przed zimą zostanie skończona.
Planujemy jeszcze wykonać polbruk a później spawanie i zakładanie ławek i stołów. Może uda się jeszcze w tym roku wylać fundament pod budynek biurowy. Pod warunkiem, że druga połowa działkowców weźmie udział w pracach budowlanych !!!!!!!!!!!!!!!! 

OGŁOSZENIE!!!
W związku z nasileniem prac przy budowie wiaty. Zarząd prosi o uzgadnianie możliwości odpracowania 2 godzin od działki. Prosimy o potraktowanie sprawy jako PILNĄ!!!
                                                      ZARZĄD

Więźba dachowa to już przeszłość. Roboty budowlane przy wiacie znów ruszyły z "kopyta". Dzięki ekipie budowlanej Pana Janka krokwie, jętki i łaty zostały założone. Teraz tylko blachodachówka i dach już jest. Dzięki niemu będziemy mogli prowadzić prace brukarskie oraz założyć stoły i ławy. Oczekujemy od działkowców większego zaangażowania w prace związane z kolejnym etapem NASZEJ wspólnej budowy (kliknij galerię zdjęć).                                                                                                                                                                                                                  ZARZĄD

KOMUNIKAT
Informujemy, że do dnia 31 maja 2016 roku, każdy działkowiec ROD "Zagaje" zobowiązany jest do podania stanu licznika energii elektrycznej. Kartkę z numerem działki i stanem licznika należy przekazać do Zarządu lub wrzucić do jednej z dwóch skrzynek wystawionych na głównej alei przy tablicy informacyjnej oraz przy wiacie przystanku komunikacji miejskiej.
Istnieje również możliwość przesłania wiadomości drogą elektroniczną: rodzagaje@wp.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej z zakładki- Kontakt.
                                                                                                          Zarząd

                               OGŁOSZENIE
W związku z rozpoczynającym się sezonem ogrodniczym, planuje się napełnienie sieci wodociągowej wodą. Dlatego też prosimy o dokonanie przeglądu zaworów oraz kranów. Jeśli ustąpią przymrozki planowane napełnienie winno się odbyć w II dekadzie miesiąca kwietnia 2016 r. Prosimy o potraktowanie sprawy priorytetowo.
Informujemy również, że pojemniki na odpady komunalne zostały wystawione i z racji opłat sezonowych za wywóz nieczystości, będą likwidowane na okres zimowy od listopada do kwietnia.                                                                                                                                                                                                     Zarząd ROD

W dniu 19. marca br. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za 2015 rok w ROD "Zagaje" w Elblągu, na którym po raz pierwszy, wykorzystano w pełni systemy multimedialne. Dzięki czemu zebranie stało się bardziej przejrzyste i ciekawsze. Każdy działkowicz mógł się zapoznać ze sprawozdaniami oraz planami na kolejny rok działalności w postaci wizualnej i bez przeszkód na bieżąco je analizować.
W trakcie zebrania przyjęto i zatwierdzono sprawozdania: marytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono również, Preliminarz finansowy na 2016 rok oraz Plan pracy na 2016 rok i uchwalono opłaty ogrodowe i termin ich wnoszenia oraz podjęto inne uchwały dotyczące działalności ROD. W trakcie zebrania przeprowadzono merytoryczną dyskusję na tematy nurtujące działkowców oraz przedstawiono wiele uwag dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu, jak również przedstawiono wszelkie możliwości wykorzystania strony internetowej oraz adresu e-mail do działalności bieżącej ROD (kliknij galerię zdjęć).

OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROD "ZAGAJE" W 2016 ROKU ZATWIERDZONE PRZEZ WALNE ZEBRANIE W DNIU 19.03.2016 r.
(kliknij poniższy obraz aby go wyedytować)

ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD "ZAGAJE" zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19.03.2016 r. w Okręgowym Zarządzie PZD przy ul. Kościuszki 106. Początek obrad w I terminie godz. 9.00, w II terminie godz. 9.30.
Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 10.03.2016 r. w godz. 14.00- 17.00 w biurze ROD przy ul. Kościuszki 106 (wejście od ul. Toruńskiej).

Informujemy, że ROD "Zagaje" posiada wolne, bardzo atrakcyjne, działki o powierzchni 500 m². Każda z działek położona jest w przepieknym zakątku Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na pograniczu lasu komunalnego "Bażantarnia". Wszystkich zainteresowanych i chętnych do zawarcia umowy dzierżawy działkowej,  oraz używania gruntu i pobierania z niej pożytków, zapraszamy w dniach dyżurów Zarządu do biura ROD.
Zarząd ROD "Zagaje" w miesiącach grudzień 2015- marzec 2016 pełni dyżury przy ul. Kościuszki 106 w Elblągu w nastepujących dniach:
Serdecznie zapraszamy do kontaktu !!!  -  to nic nie kosztuje !!!

Szanowni działkowcy!
W miesiącach grudzień 2015 r. do marzec 2016 r., Zarząd ogrodu będzie pełnił dyżury w biurze ROD w niżej podanych dniach: 
Biuro ROD „Zagaje” znajduje się przy ul. Kościuszki 106 w Elblągu (suterena), wejście od ul. Toruńskiej. Zapraszamy w wyznaczone dni wszystkich działkowców w sprawach dotyczacych ROD. 

INFORMACJA !!! W związku z potrzebą zabezpieczenia na okres zimowy sieci wodociągowej z dniem 4. listopada br. zostanie wyłączona i spuszczona woda z sieci.
Informujemy również, że od dnia 1. listopada 2015 r. pojemniki na śmieci zostaną zlikwidowane na okres zimowy. 

23.10.2015 r. Biuletyn Informacyjny
W Okręgowych Zarządach i w Zarządach ROD dostępny jest już najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego. Wydanie zawiera pełną treść nowego regulaminu ROD, który wejdzie w życie już od 1 stycznia 2016 roku. Ponadto w numerze: dokumenty uchwalone przez Prezydium KR i Krajową Radę PZD, komunikaty KR PZD w sprawie - ustawy "antysmogowej", pozytywnej decyzji SKO w Kielcach w zakresie nieodpłatnego nabywania przez PZD prawa użytkowania gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD, jak również w sprawie ustawy krajobrazowej. Warte uwagi są również liczne materiały publicystyczne, w tym na temat inwestycji budowlanych realizowanych w sąsiedztwie ROD. Zachęcamy do lektury!
Kliknij link poniżej, aby przeczytać biuletyn w bujanym fotelu!- poznaj prawo bez wychodzenia z domu i bez nakładów finansowych.

Najnowszy numer Zielonej Rzeczpospolitej już w Twoim ogrodzie! - 16.10.2015
Do ogrodów w całej Polsce trafił już jesienny numer Zielonej Rzeczpospolitej. A w nim: wyborcze propozycje polityków dla działkowców, pomysły skąd wziąć pieniądze na inwestycje w ogrodach, a także poradnik jak przygotować działkę i altanę na zimę.

(kliknij poniżej aby przeczytać gazetę w kapciach!)


Spalanie na działkach surowo zabronione - 06.11.2015
Sezon jesienny wiąże się z przygotowywaniem działek do zimy. Przy tej okazji niektórzy działkowcy decydują się na pozbycie resztek roślin i odpadów poprzez spalenie ich. To zatem dobry czas, aby przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie na działkach jest surowo zabronione. Mówi o tym zarówno prawo krajowe, w tym miejscowe, jak i przepisy PZD.

W świetle prawa spalania odpadów zakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządków w gminach (art. 10 ust. 2a). Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną 5000 zł. Natomiast art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.
Należy także podkreślić, że zakaz spalania jest zapisany również w regulaminie ROD (§ 68 pkt. 5), którego każdy działkowiec zobowiązany jest przestrzegać. Co więcej, zakaz spalania wiąże się także z dopiero co uchwaloną tzw. ustawą antysmogową, która ma na celu ograniczenie ilości szkodliwych substancji w powietrzu.
PZD radzi:
Zakaz spalania podyktowany jest nie tylko dobrym sąsiedztwem i względami bezpieczeństwa, ale również ekologią. Spalanie ma szkodliwy wpływ na glebę. Ogień wyjaławia ją, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy.
Dlatego Krajowa Rada PZD zachęca do zakładania własnych kompostowników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury (zobacz broszurę poniżej).


Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje” w Elblągu na Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia w 2015 r., podjął decyzję o realizacji czteroletniej (2015-2018) inwestycji, której zwieńczeniem będzie wybudowanie budynku biurowo-gospodarczego i półzamkniętej wiaty przeznaczonej na cele wspólne, której projekt zaczerpnięto z ROD „Tęcza„ w Elblągu. Właśnie teraz, jesienią, ROD rozpoczął realizację tego poważnego zadania. Członkowie stowarzyszenia ROD, zgodnie z własną wolą, chętnie uczestniczą w partycypacji kosztów i pracy własnej tej inwestycji, dzięki której powstanie obiekt ogólnego przeznaczenia, który oprócz hydroforni, będzie drugim wybudowanym wspólnymi siłami obiektem na terenie ogrodu. Ogród „Zagaje” jest jednym z największych powierzchniowo ogrodów w Okręgu elbląskim. Posiada łączną powierzchnię użytkowanych działek- ok. 10,5 ha, natomiast powierzchnia ogrodu to blisko 54 ha. Działkowcy zrealizowali plan inwestycyjny- 2015 na szóstkę!
Wykonali miedzy innymi:
- niwelację terenu pod inwestycję;
- wytyczenie i wypoziomowanie terenu pod inwestycję;
- wykopy pod media (prąd i woda);
- położenie instalacji elektrycznej inwestycji ( wykonanie linii elektrycznej, rozdzielni głównej, podejścia do budynku biurowo-gospodarczego);
- położenie pełnej instalacji wodnej inwestycji z trzema punktami pobierczymi;
- wykopy pod fundamenty wiaty;
- spawanie i fachowe rozmieszczenie profili nośnych oraz profili pod stoły i siedzenia wiaty;
- wykonanie wylewek betonowych pod profile nośne;
- malowanie farbą antykorozyjną profili nośnych;
- zabezpieczenie profili przed oddziaływaniem okresu zimowego;
Wszystkie prace wykonano posiłkując się w 90% własnym sprzętem technicznym i
wytężoną pracą. Pozostała część robót sukcesywnie wykonywana będzie zgodnie z
założonym czteroletnim planem. Poniżej przedstawiamy cel do osiągnięcia oraz
stan dzisiejszy inwestycji: 
Kreator stron www - szybka strona internetowa